Tjänster

Tjänster jag kan erbjuda:

 

Server:

Jag kan leverera och driftsätta t.ex. Microsoft Windows SBS inkl MS Exchange i serverdator enligt önskemål.

Jag kan hjälpa er administrera en befintlig MS Server och/eller Exchange. T.ex. lägga upp/ändra/ta bort användarkonton, ändra lösenord till användare.

 

Arbetsplatser:

Jag kan leverera och driftsätta, felsöka och reparera arbetsplatsdatorer och skrivare.

 

Nätverk:

Jag kan felsöka och fixa problem i ert nätverk, även trådlöst. Göra inställningar m.m. så att nätverket fungerar i alla väder.

 

Tillsammans med mina samarbetspartners kan jag dessutom erbjuda alla tänkbara tjänster rörande bl.a. telefoni, larm och kameraövervakning.

 

Vi kan också erbjuda både projektledning och utbildning inom alla våra kompetenser

 

 

Copyright datateknik.it © All Rights Reserved